Shadko, Eugene

Eugene Shadko

Eugene Shadko’s schilderijen hebben fotografie als uitgangspunt. Het incidentele van het moment, door de schilder zelf vastgelegd op een foto, vormt het begin van de opbouw van een nieuwe geschilderde wereld. De schilderijen zijn een brug tussen abstractie en Shadko’s perceptie van de werkelijkheid waar de mens die het middenpunt vormt van de schilderijen zijn weergegeven in een abstracte omgeving. Door de combinatie abstract en figuratief ontstaat een spanningsveld tussen twee werelden. Door de manier van schilderen met warme en koude kleuren, de houding en gezichtsuitdrukkingen van de modellen en de uitvoering met grovere kwaststreken wordt de tweedeling tussen mens en omgeving benadrukt waarbij een extra spanning ontstaat omdat beide noodgedwongen toch één geheel vormen.

Eugene Shadko, geboren in 1987 in Belarus volgde zijn opleiding tot schilder aan de Minsk kunstacademie en aan de Copernicus Universiteit te Torun, Polen. Eugene heeft enige tijd in Budapest samengewerkt met Alexander Tiney. Nu woont en werkt de kunstenaar in Minsk, Belarus. Eugene heeft deelgenomen aan diverse groeptentoonstellingen en solo’s, vooral in centraal Europa en Italië. Sinds enige tijd is Eugeny Shadko verbonden aan de De Twee Pauwen galerie.

Showing all 4 results

Scroll to Top