Heinsohn, Judith

In het werk van Judith Heinsohn staat de mens centraal, waarbij zij voornamelijk het innerlijke probeert weer te geven. Zij let sterk op de lichaamshoudingen die verklappen hoe de mensen om haar heen zich werkelijk voelen. Heinsohn heeft oog voor de emotionele beschadigingen – die iedereen meer of minder heeft. Judith wil deze karakters met de toeschouwer delen, hem of haar bewust maken van de eigen gemoedstoestand die veelal onder de oppervlakte, de huid, verborgen blijft.
Keramiek geeft Judith een grote vrijheid om haar sculpturen te vormen; structuren, patina’ s en de oppervlaktes zodanig te bewerken waardoor zij haar beelden een maximale zeggingskracht kan geven.

Showing all 9 results

Scroll to Top